օրհնութիւն

օրհնութիւն

Dasnabedian 1995: 482

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,12 5,1 10,4 17,6 25,7 25,13 Acrostiche 2,2
bénédiction

freq: 7


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. εὑλογία benedictio αἵνος, αἵνεσις laudatio ὔμνος hymnus ᾇσμα, ᾡδή cantus, canticum, carmen, ode. օրհնելն եւ օրհնիլն, ըստ ամենայն առման. բանն եւ արդիւնքն օրհնելոյ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԼԷԼՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷՂՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄՕՐՀՆԵԱՆ — ( ) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. πολυΰμνητος Ուր իցէ բազում օրհնութիւն կամ օրհներգութիւն, որպիսի է Սրբասացութիւնն, եւ Փառք ʼի բարձունս երգն. *Բազմութիւն զօրաց երկնաւորաց զբազմօրհնեանն զայն փառաբանութիւն աւանդին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԼԽԱՐԿ — (ի, աց.) NBH 1 0560 Chronological Sequence: Unknown date, 14c, 15c գ. Որ ինչ արկանի զգլխով ʼի ծածկոյթ, խոյր. եւ այլն. եւ գլխադիր. *Օրհնութիւն գլխարկի ... ʼի խոյրս յայս քահանայական զշնորհս քո ցօղեա՛. Մաշտ.: *Առնեն գլխարկ, եւ ուրարք. Մխ. ապար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԱՅՐՊԵՏ — (ի, աց.) NBH 2 0202 Chronological Sequence: Unknown date գ. ἁρχιμανδρῖτις abbatissa. Մայրապետ. պետ մայր, եւ պետ մարց, այսինքն հաւատաւոր կանանց. մայր վանից կուսանաց. աբբասուհի. *Ասէ մայրպետն ցծերն. Վրք. հց. ձ. ուր եւ ստէպ ասի՝ Մարց պետ, եւ Մայր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՈՐ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0441 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c, 14c ա. (եբր. նատր. պ. նէվ, նու. սանս. նա՛վա. լտ. նօ՛վուս. դաղմ. նօ՛վի . յն. նէ՛օս, եւ գէնօ՛ս. որ է թ. եէնի ). νέος, καινός novus πρόσφατος recens . Այժմուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵՌ — (ի, ից.) NBH 2 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. γένος genus (լծ. հյ. սեր, արաբ. զիւրրի, զիւրիէթ. թ. սիւրիա ). Բազմութիւն սերեալ ʼի նմին կարգի. ազգ. ցեղ. զարմ. տոհմ. տես եւ ՏԵՍԱԿ. ... *Ես արմատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՐԲԱԶՆԱԲԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0759 Chronological Sequence: 8c ն. ՍՐԲԱԶՆԱԲԱՆԵԼ. ἰερολογέω sacra vel sancte recito, decanto. Սուրբ բանս ասել, երգել. սրբաբանել, օրհնել. սրբազան օրհնութիւն կարդալ. *Օրհնութիւն ինչ ամենայն լրութեամբ եկեղեցւոյն սրբազնաբանէ: Որք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՅԵԼ — (ելք, ելից.) NBH 2 0776 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. τέρψις, ἁπόλαυσις fruitio, usus, commodus, delectatio, voluptatio, deliciae, voluptus. Անդորր վարումն ստացելոց. որ եւ Վայելումն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՅԵԼԵՄ — (եցի.) NBH 2 0776 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c, 13c, 14c ն.չ. պէսպէս խնդրով. ἁπολαύω fruor, oblector; commodum, fructum, emolumentum capio; utor τρυφάω , τέρπομαι delicior, delector. Ունել զվայելս զուարճալի իրաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.